Регламент роботи


Регламент акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України (далі - Регламент) розроблений відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис”, Порядку акредитації центру сертифікаціїключів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 №903, та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері використання електронного цифрового підпису.

Регламент визначає умови надання та правила користування послугами акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України (далі - АЦСК ДКСУ), включаючи права, обов'язки, відповідальність АЦСК ДКСУ та користувачів послуг АЦСК ДКСУ, формати даних, основні організаційно-технічні заходи, що направлені на забезпечення функціонування АЦСК ДКСУ.    


Дія цього Регламенту поширюється на:

   - АЦСК ДКСУ;

   - користувачів послуг ЕЦП, що надаються АЦСК ДКСУ.


Регламент роботи акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України

1. Загальні положення

2. Організаційна структура АЦСК ДКСУ

8. Сертифікати ключів АЦСК ДКСУ

10. Порядок подання документів під час проведення процедури реєстрації заявника та формування посиленого сертифікату ключа підписувача

11. Генерація ключів підписувача та подання запиту про формування сертифіката ключа

12. Форування унікального розпізнавального імені підписувача

13. Формування сертифіката ключа

14. Підстави та порядок скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключів

15. Зміна реєстраційних даних підписувача

16. Поширення інформації про статус сертифікатів ключів

18. Послуги фіксування часу

 

Договір про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг від 29.11.2018 № 232-18